การฝึกอบรม


การอบรมหลักสูตรการเพาะเลี้ยงเห็ดอย่างมืออาชีพ เขียนและวางหลักสูตรการอบรม โดยอาจารย์ทวียศ ศรีสกุลเมฆี วิศวกร ผู้สนใจทางการเกษตร ได้นำความรู้ทางวิศวกรรม แนวคิด มุมมองอีกแนวหนึ่งที่ดูแล้วไม่ค่อยคุ้นกันในการเกษตร มาปรับใช้ควบคู่กับ ข้อมูลทางวิชาการของโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพฯ สวนจิตรลดาฯ จนเป็นหลักสูตรที่เป็นที่ยอมรับจากผู้ผ่านอบรมทุกรุ่น
แนวคิดที่อาจารย์ทวียศให้กับผู้ที่เข้าอบรม
  1. พื้นฐานของเห็ด เมื่อเรารู้พื้นฐานแล้ว เราสามารถที่จะประยุกต์ใช้วัสดุต่างๆที่ต่างไปจากเดิมแต่ได้ผลที่ดีกว่าหรือเท่าเดิม แนวคิดของอาจารย์ทวียศจึงเป็นต้นกำหนิดสิ่งใหม่ๆ และอาจารย์ทวียศยังถ่ายทอดให้กับผู้ที่เข้าอบรมด้วย
  2. การตลาด อาจารย์ทวียศได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับเห็ดอย่างไม่เหมือนผู้ที่เพาะเห็ดหรือที่อบรมที่อื่น
  3. ประดิษฐ์อุปกรณ์ เนื่องจาก อาจารย์ทวียศ เป็นวิศวกรจึงได้มีความคิดและประดิษฐ์อุปกรณ์ใหม่ และใช้ได้ผลดีอยู่เสมอ อีกทั้งอาจารย์ยังสอนหลักการและวิธีการประดิษฐ์ด้วย (ULEM)
วัตถุประสงค์การอบรมเพาะเลี้ยงเห็ดแบบมืออาชีพ
  1. ผู้อบรมสามารถทำอาหารวุ้น PDA/RDA(สูตรเฉพาะ"บ้านเห็ด")ใช้ในการเพาะเชื้อเห็ดได้
  2. ผู้อบรมสามารถเขี่ยเชื้อจากดอกเห็ดไปอาหารวุ้นได้ โดยไม่ต้องใช้ตู้เขี่ยเชื้อและห้องปลอดเชื้อ
  3. ผู้อบรมสามารถเตรียมเมล็ดข้าวเปลือกและข้าวฟ่าง ข้าวเปลือกก็เพาะเชื้อเห็ดได้ ไม่จำเป็นต้องข้าวฟ่างอย่างเดียว
  4. ผู้อบรมสามารถต่อเชื้อเห็ดจากอาหารวุ้นลงในเมล็ดข้าวเปลือกและหรือข้าวฟ่างได้ โดยไม่ต้องใช้ตู้เขี่ยเชื้อและห้องปลอดเชื้อ
  5. ผู้อบรมสามารถทำก้อนเชื้อเห็ดได้ โดยใช้แนวคิด/แนวทางใหม่ที่จะบังคับให้เห็ดเชื้อเดินได้เต็มก้อนอย่างเร็วที่สุดในประเทศ และออกดอกทุกวันได้(ทุกก้อน)
  6. ผู้อบรมรู้จัก/และสามารถทำโรงเพาะเห็ดอัตโนมัติ,อุปกรณ์กระจายน้ำฝอยยูเล็ม(ULEM)ได้เฉลยเคล็ดลับทั้งหมด ให้ผู้อบรมและสามารถ copy ทำใช้เอง หรือทำขายได้ ลูกศิษย์หลายท่านทำขายได้เงินกว่าแสนบาทต่อเดือน
  7. ผู้อบรมจะได้รับแนวทางการตลาด ที่จะทำเห็ดเงินล้าน และสามารถทำงานร่วมกับบ้านเห็ด ทั้งยังสามารถสมัครเป็นสาขาบ้านเห็ดได้
ตารางอบรมเพาะเห็ดอย่างมืออาชีพ

7.00-8.00น. รับประทานอาหารว่าง เช้า(อาหารฟรี)
8.00-8.30น. เยี่ยมภายในศูนย์เรียนรู้บ้านเห็ด ชมการทำ
เกษตร อัตโนมัติ แนวคิดใหม่
8.30-10.30น. การทำเห็ดให้ออกอย่างต่อเนื่อ ได้คุณภภาพ
และไม่ต้องพักโรง(หัวใจหลักการอบรม)
10.30-12.00น. เตรียมข้าวเปลือก/ข้าวฟ่าง สำหรับเขี่ยเชื้อ และ
อาหารวุ้นPDA และ RDA นึ่งฆ่า
เชื้อโรคในหม้อนึ่งซาลาเปา/หม้อแรงดัน
12.00-12.30น. ทานอาหารร่วมกัน(อาหารฟรี)

12.30-13.30น. ทำก้อนเชื้อเห็ดเล็กตามแบบบ้านเห็ด และนึ่ง
ก้อนเชื้อเห็ดในหม้อนึ่งลูกทุ่ง
13.30-16.30น. เขี่ยเชื่อจากดอกเห็ด>วุ้น / เขี่ยเชื้อจากวุ่น>ข้าว /
เขี่ยเชื้อจากข้าว>ข้าว และ เขี่ยเชื้อจาก
ข้าว>ก้อน โดยไม่ต้องใช้ตู้เขี่ยเชื้อ/ห้องปลอดเชื้อ
16.30-17.30น. อบรมการใช้ยูเล็ม และทำยูเล็มด้วยตัวเอง
17.30-18.00น. ทบทวนและให้แนวทางการทำเห็ดร่วมกับศูนย์ เรียนรู้บ้านเห็ด /รับประกาศ/
ถ่ายภาพร่วมกัน/เปิดรับสมัครสาขาบ้านเห็ด

รับแต่ละรุ่นได้เพียง 20คนเท่านั้น ไม่รับจอง วันอบรมจะแจ้ง2ที่คือ www.banhed.com และwww.facebook.com/banhed1 เท่านั้น

สามารถสามารถติดต่อได้ที่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น