วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สินค้าที่สั่ง และสินค้าที่จัดส่ง

สินค้าที่สั่ง และสินค้าที่จัดส่งสามารถตามใน วิธีการสั่งสินค้า ได้ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

กล่องควบคุมยูเล็ม(Control Box)


บ้านเห็ดได้พัฒนาการควบคุม อุปกรณ์สร้างหมอกน้ำ/ให้ความชื้น ยูเล็ม(ULEM)ขึ้นมาใหม่ ให้มีขนาดเหมาะกับการใช้งานทั่วไป คือ

 1. กล่องควบคุม เล็ก( ControlBox(S) ใช้ควบคุม ยูเล็มได้ 1-2ตัว ใช้    ในกระโจมเห็ดอัตโนมัติ และแปลงผักอัตโนมัติ หรืออื่นๆ
 2. กล่องควบคุม กลาง( ControlBox(M)) ใช้ควบคุม ยูเล็ม 1-7 ตัว        ใช้ในโรงเห็ดขนาด 4x6 เมตร
3. กล่องควบคุม ใหญ่(ControlBox(L)) ใช้ควบคุม ยูเล็ม 1-11 ตัว ใช้
    ในโรงเห็ดขนาดใหญ่ 4x10 เมตร


พร้อมทั้ง"บ้านเห็ด"ได้ออกแบบอุปกรณ์เสริมกล่องควบคุม(Up Grade Box) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ(Up Grade )การทำงานของกล่องควบคุม (ControlBox) ให้สามารถเพิ่มการควบคุมการทำงานของ ยูเล็ม ได้อีก1เท่าของประสิทธิภาพของกล่องเดิม เช่นกล่องควบคุม กลาง (ControlBox (M)) เดิมใช้กับ ยูเล็มได้เต็มที่ 7 ตัว เป็น 14 ตัวทันที รายละเอียด Click ที่ภาพ
ยูเล็ม (ULEM)

อุปกรณ์สร้างหมอกน้ำ และความชื้น ยูเล็ม(ULEM) เป็นอุปกรณ์สร้างหมอกเพื่อลดอุณภูมิเหมาะสำหรับ โรงเห็ดทุกชนิด และโรงอนุบาลพืชผัก สามารถประยุกต์ใช้เพื่อลดอุณหภูมิได้ ถูกออกแบบโดย  อาจารย์ปองวิทย์และบ้านเห็ด ยูเล็มได้พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นในเรื่องป้องกันน้ำเข้าในตัวยูเล็ม และการทำงานอย่างต่อ

รายละเอียด Click ที่ภาพ